Ontvang direct het onderzoek van Nicholas Xavier

SaaS Continuity Control Framework

Dit project startte in november 2019 en eindigde in juli 2020. De nadruk lag op het ontwikkelen van het raamwerk rond de kerndomeinen bedrijfscontinuïteit, noodherstel en continuïteitsgaranties. Ook databeveiliging, dataprivacy, data- en applicatiemigratie, SaaS-testen, service level agreements en Nederlandse ICT-wetgeving komen in het raamwerk aan de orde. De diepte van de dekking in deze domeinen is echter beperkt vanwege de beperkte mankracht (1 onderzoeker) en het tijdsbestek van het project (8 maanden). Als zodanig wordt aanbevolen dat professioneel gebruik van het framework verdere uitbreidingen naar deze domeinen vereist, met name gegevensbeveiliging.Om het raamwerk uit te breiden, kunnen de ontwerp- en evaluatiemethoden worden gebruikt die in het proefschrift worden beschreven. Het proefschrift ondersteunt het raamwerk door traceerbaarheid te bieden in de ontwerpbeslissingen die tijdens de ontwikkeling van het raamwerk zijn genomen.

Voor meer informatie over het onderzoek bezoek de website
SaaS Continuity Framework
Nicolas Xavier - Universiteit Utrecht
SaaS-klanten zijn zich mogelijk niet bewust van de bedrijfscontinuïteitsrisico's die verbonden zijn aan het gebruik vanSaaS-oplossingen en de continuïteitscontroles die de oplossingen ondersteunen. Aanvullend, beschikken zij mogelijk niet over de middelen die nodig zijn om een ​​grondige analyse van de controles uit te voeren. Met als resultaat dat hun motivatie vermindert om te investeren in SaaS-continuïteitscontroles.
Ontvang direct het onderzoek van Slinger Jansen
“We willen de kenniskloof benadrukken en proberen alle partijen bewust te maken van het probleem.”
Bedankt! U ontvangt het onderzoek op uw e-mailadres!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Slinger Jansen - Universiteit Utrecht
Subscribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.